Norg Events

www.natuurlijknorg.com

Eind 2018 kwamen er binnen de Belangenvereniging Norg diverse klachten binnen over de tweewekelijkse vlooienmarkten op de Brinkhofweide in Norg, die in de zomerperiode georganiseerd worden. De algemene mening van de omwonenden en de middenstanders was, dat dit wel wat minder kon omdat het ‘overlast’ veroorzaakte. Na een kort onderzoek wat deze ‘overlast’ dan moest zijn, werd de conclusie getrokken dat het vooral om het zogenaamde wild-parkeren ging. Overal in het centrumgebied (op brinken, stoepen, in bermen en langs de rijbaan) stonden auto’s, terwijl 100 meter verderop aan de Schapendrift (nabij vv Gomos) een prachtig parkeerterrein ligt, die telkens nagenoeg leeg was. De bewegwijzering naar dit parkeerterrein liet echter behoorlijk te wensen over. Of beter gezegd: die was er in zijn geheel niet.

Na een uitgebreider onderzoek bleek dat dit probleem zich niet alleen voordeed bij de Vlooienmarkten, maar eigenlijk bij elk noemenswaardig evenement in de dorpskern van Norg. In die hoedanigheid is door enkele bestuursleden binnen de Belangenvereniging Norg onder de tijdelijke projectnaam ‘Norg Events’ een draaiboek ingediend bij de Gemeente Noordenveld, waarin uitgebreid werd beschreven hoe men de verkeersstructuur bij evenementen dacht te kunnen verbeteren.

In dit plan werden vaste parkeerterreinen, parkeerroutes, omleidingen, afsluitingen, parkeerverboden en verkeersregelaars (via de Verkeersgroep Norg) uitgewerkt en gebundeld. Het plan werd door de gemeente goed ontvangen en binnen enkele weken werd een flinke hoeveelheid verkeersborden toegekend aan het inmiddels definitieve en van de Belangenvereniging losgekoppelde nieuwe orgaan ‘Norg Events’.

In overleg met de gemeente werd bepaald dat Norg Events een coördinerende rol zou krijgen op het gebied van verkeer bij elk noemenswaardig evenement. Dit gebeurt in een geoliede samenwerking met de Verkeersgroep Norg. Hierdoor worden nu bij elk evenement dezelfde borden gebruikt, die verwijzen naar de beschikbare parkeerterreinen. De parkeeroverlast in het centrum verminderde behoorlijk, tot groot genoegen van de omwonenden en middenstanders.

Echter, vanuit de bevolking kwamen veel vragen als: ‘Goed geregeld, maar hoe weet ik nu wanneer er wat te doen is?’. Dit zette ons aan het denken, want er was inderdaad geen centraal overzicht van alle evenementen en activiteiten die Norg op jaarbasis rijk is. Zodoende kwam Norg Events al snel met een speciale Facebook-pagina, met een overzicht van alle evenementen en activiteiten. Het bleek dat dit er op jaarbasis meer dan 100 zijn. Variërend van een pubquiz in een kroeg, tot de Slag om Norg en van een rommelmarkt, tot een groot Tuigpaardenconcours. Hierdoor werd nog duidelijker dat er behoefte was aan een gestructureerd verkeersplan bij grotere evenementen. Begin 2020 werd er een eigen website opgestart.

Met ingang van 01 juni 2020 is Norg Events onderdeel geworden van de “Natuurlijk Norg Group”. De websites zijn in elkaar versmolten. Dit zorgt voor een nóg beter overzicht in de toch al drukke digitale wereld.